“Bank Respublika” ASC-nin AZ2003002881 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.