”Azkredit” BOKT ASC-nin AZ2002023367 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.