19 iyun 2023-cü il tarixdə “AzeSteelCompany” ASC-nin səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığınağı keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyində olan məsələlər aşağıda qeyd olunmuşdur:

1. Səhmlərin buraxılışı; 

2. İstiqraz buraxılışı; 

3. Maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi; 

4. Korporativ idarəetmə strukturunda təkmilləşmə və dəyişikliklər; 

5. Nizamnamənin yeni redaksiyasının təsdiq edilməsi; 

6. Digər məsələlər.

Ümumi yığıncaq Bakı şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə 102 ünvanında (Citypoint İş mərkəzi, 3-cü mərtəbə) keçiriləcəkdir.