"AzeSteelCompany" ASC-nin AZ2003023606 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.