"AzeSteelCompany" ASC-nin AZ2002023607 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.