"AzeSteelCompany" ASC-nin AZ2001023608 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.