“AzerGold” QSC “ AZ2001019879 və AZ2002019878 ISIN kodlu qiymətli kağızları tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.