Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2024008685, AZ2025008684, AZ2026008683 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 6 may 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 526.6000 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2024008685, AZ2025008684, AZ2026008683 İSİN-li istiqrazları ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 526.6000 manat olması nəzərə alınacaqdır.