Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2059008683, AZ2060008680 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 3 aprel 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3 %-lik faiz gəliri 871.5230 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2059008683, AZ2060008680 İSİN-li istiqrazı ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 871.5230 manat olması nəzərə alınacaqdır.