Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2076008682 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 19 mart 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 974.4600 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond BirjasındaAZ2076008682 İSİN-li istiqrazı ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 974.4600 manat olması nəzərə alınacaqdır.