Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2058008684 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 18 mart 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 832.1000 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2058008684 İSİN-li istiqrazı ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 832.1000 manat olması nəzərə alınacaqdır.