Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2027008682, AZ2028008681, AZ2029008680, AZ2030008687 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 18 mart 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 557.5000 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2027008682, AZ2028008681, AZ2029008680, AZ2030008687 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 557.5000 manat olması nəzərə alınacaqdır.