Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2053008689 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 5 fevral 2024-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 878.2545 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2053008689 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 878.2545 manat olması nəzərə alınacaqdır.