Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2059008683, AZ2060008680 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 6 oktyabr 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 901.1538 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2059008683, AZ2060008680 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 901.1538 manat olması nəzərə alınacaqdır.