Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2058008684 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 20 sentyabr 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 869.5500 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2058008684  İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 869.5500 manat olması nəzərə alınacaqdır.