Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2053008689 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 9 avqust 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 902.0181 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2053008689 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 902.0181 manat olması nəzərə alınacaqdır.