Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2020008689, AZ2021008688, AZ2022008687,AZ2023008686 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 8 avqust 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 544.1400 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2020008689, AZ2021008688, AZ2022008687,AZ2023008686 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 544.1400 manat olması nəzərə alınacaqdır.