Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2031008686, AZ2032008685, AZ2033008684 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 2 avqust 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.00%-lik faiz gəliri 638.4333 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2031008686, AZ2032008685, AZ2033008684 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 638.4333 manat olması nəzərə alınacaqdır.