Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2046008689, AZ2047008688, AZ2048008687, AZ2049008686 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazları üzrə 5 iyul 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3.25%-lik faiz gəliri 850.00 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2046008689, AZ2047008688, AZ2048008687, AZ2049008686 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 850.00 manat olması nəzərə alınacaqdır.