Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişləri barədə məlumat.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən AZ2070008688 İSİN-li dövlət qeydiyyat nömrəli ipoteka istiqrazı üzrə 24 iyun 2023-cü il tarixində növbəti ödəniş aparılmışdır.

Növbəti faiz ödənişi dövründə 3%-lik faiz gəliri 967.0444 manat məbləği əsasında hesablanacaqdır.

Bakı Fond Birjasında AZ2070008688 İSİN-li istiqraz ilə ticarət edərkən istiqrazın baza qiymətinin 967.0444 manat olması nəzərə alınacaqdır.