Görüşdə 2020-ci ildə kapital bazarlarında baş vermiş mühüm hadisələr, yeniliklər və 2021-ci ildə görüləcək işlər barəsində müzakirələr aparılmışdır.