Dünya fond birjaları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq

Bakı Fond Birjası bir çox qabaqcıl beynəlxalq maliyyə institutları ilə əmakdaşlıq edir.

Azərbaycan iqtisadiyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının genişləndiyi bir mühitdə, kapital bazarlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətin müasir tələblərə uyğun səmərəli təşkili və beynəlxalq standartların tətbiqi, dünya üzrə nüfuzlu fond birjaları və maliyyə qurumları ilə faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması Bakı Fond Birjası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.