Səhmdarlarının sayı 50 və 50-dən artıq olan Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərinin siyahısı