Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü üzrə xərclərin hesablanması

Aşağıdakı cədvəldə Birjada və Birjadankənar olmaqla qiymətli kağızın buraxılışı zamanı və onların tədavüldə qaldığı müddətdə yaranan xərclərin hesablanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Cədvəl üzrə Məlumat:

Qiymətli kağızların buraxılışı zamanı və həmin qiymətli kağızların dövriyyədə qaldığı müddət ərzində yaranan xərclər buraxılış növləri üzrə müqayisəli şəkildə əks etdirilir. (Birjada və Birjadankənar)

Hesablamanın düzgün aparılması üçün aşağıdakı xanalara dəyərlərin daxil edilməsi vacibdir:

  • Qiymətli kağızın növü
  • Buraxılış həcmi
  • Listinqdə saxlanılma müddəti
  • Bazar seqmenti

Cədvəl üzrə xərclərin hesablanma qaydasını aşağıdakı fayldan əldə edə bilərsiniz.

Qeyd 1: İnvestisiya şirkətinin xidmət haqqı (anderraytinq) və Bakı Fond Birjasının ticarət tarifləri nəzərə alınmayıb.

Qeyd 2: Emissiya xarici valyutada olduqda məbləğ manata ekvivalent şəkildə bildirilməlidir.