Bakı Fond Birjasında Səhmlərin ilkin təklifi

İPO (ilkin kütləvi təklif) şirkət tərəfindən səhmlərinin ilk dəfə olaraq geniş ictimaiyyətə təklif olunmasıdır.

BFB Listinq Məsləhət Proqramı vasitəsi ilə şirkətləri İPO-ya hazırlıq, İPO və post İPO mərhələlərində müşayət edir. Belə ki, şirkətə İPO üçün zəruri olan bütün xidmətlər BFB və onun partnyorları tərəfindən göstərilir. Buraya daxildir:

Səhm Buraxılışının üstünlükləri:

  • Hüquqi dəstək, təşkilati-hüquqi formanın dəyişdirilməsi (MMC və ya QSC-dən ASC-yə keçid)
  • Təşkilati strukturun formalaşması
  • Korporativ idarəetmə
  • Maliyyə hesabatlılığı
  • İnvestorların tapılması
  • Emissiya prospektinin və zəruri sənədlərin hazırlanması
  • Qiymətli kağızların listinqi
  • Qiymətli kağızların yerləşdirilməsi
  • Emitentə və onun aidiyyatı əməkdaşları üçün zəruri təlimlərin keçirilməsi

Daha ətraflı BFB tərəfindən həyata keçirilən Listinq Məsləhət Proqramına müraciət edə bilərsiniz.