19İyl2024
06:37:54Ticarət bağlıdır
Bazar statusu
SəhmBazar bağlıdır
İstiqrazBazar bağlıdır
REPOBazar bağlıdır

ABB-nin 86,940,000 manat həcmində səhm emissiyası baş tutacaqdır.

Yerləşdirmə üzrə anderrayter ABB İnvest İ.Ş-dir.
Səhmlər üzrə məlumatlar:
Seqment/Sektor:
Premium/Maliyyə
Nominal dəyəri:
0.27 AZN
Birjada son ticarət qiyməti:
0.34 AZN

Abunə yazılışının başlama tarixi:
11.06.2024
Abunə yazılışının bitmə tarixi:
10.09.2024

Minimum sifariş:
100 səhm
Maksimum sifariş:
75,000 səhm
Səhm kapitalizasiyası:
1.225 mlrd AZN

Son il üzrə (2023) dividend gəlirliliyi:
15.1%
Son il üzrə (2023) dividend ödənişi:
185 mln AZN

İllik ticarət statistikası:

*Qeyd olunan qiymətlər təkrar bazar ticarəti üzrədir.

*The mentioned prices are for secondary market trading.

Gəlirlilik göstəriciləri:

Səhmin qiymətinin mənfəətə nisbəti (P/E ratio):

*Hesablamalar səhmlərin nominal dəyəri (0,27 manat) üzərindən aparılmışdır.

*All calculations are based on the nominal value (0.27 manat) of shares.

Xalis mənfəət (mln. manat):