"Unibank Kommersiya Bankı" ASC AZ2013002020 ISIN kodlu qiymətli kağızının tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.