AZ2011002022 və AZ2012002021 İSİN kodlu Unibank ASC-nin istiqrazları market meyker müqavilələri əsas götürülərək Standart bazar seqmentindən Premium bazar seqmentinə keçirilmişdir.