“TBC Kredit” BOKT MMC-nin AZ2005019164 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.