Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

17 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 22,043,500 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,50% təşkil edən bağlanılmış 32 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3gün) üzrə 5,33% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7,00%, 1M AINAAO (29 -32 gün) üzrə isə 8,50%  təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1M AINAIB (29-32 gün) üzrə 8,50% təşkil etmişdir.