Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

16 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 64,473,600 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-6,75% təşkil edən bağlanılmış 35 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3gün) üzrə 4,74% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,13%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə isə 5,80% təşkil etmişdir.