Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

11 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 121,739,200   manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-8,25% təşkil edən bağlanılmış 31 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 8,22% və 2W AINA AO (13-15 gün) üzrə isə 5,42%, təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 8,25% təşkil etmişdir.