Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

21 sentyabr 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 50,004,800   manat,  repo faiz dərəcəsi 5,20%-7,77% təşkil edən bağlanılmış 25 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,20% təşkil etmişdir.