Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

20 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 33,024,800  manat,  repo faiz dərəcəsi 4,50%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 21 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,36% təşkil etmişdir.