Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

19 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 49,255,900 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış  repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.