Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

01 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 15,405,900 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,00% təşkil edən bağlanılmış 14 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,97%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,81%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 4,85%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 4,85% təşkil etmişdir.