Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

28 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 128,435,700 manat, repo faiz dərəcəsi 3,50%-5,75% təşkil edən bağlanılmış 73 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,31%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,91%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,24% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,20%, 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,50%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,75% təşkil etmişdir.