Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

25 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 69,354,000   manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,80% təşkil edən bağlanılmış 47 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,11%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,39%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,75% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,31%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,75% təşkil etmişdir.