Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

24 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 102,217,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,37%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 31 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,50%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,36%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,60% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,50%,1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,41% təşkil etmişdir.