Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

 30 may 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 53,888,500 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-6,00% təşkil edən bağlanılmış 38 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,0000%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,0800% təşkil etmişdir, banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 4,7500% təşkil etmişdir.