Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

28 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 40,419,300 manat, repo faiz dərəcəsi 4,50%-6,00% təşkil edən bağlanılmış 28 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,12 təşkil etmişdir.