Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

26 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 29,082,900 manat, repo faiz dərəcəsi 3,00%-5,25% təşkil edən bağlanılmış 20 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 3,69 təşkil etmişdir.