Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

24 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 58,461,000 manat, repo faiz dərəcəsi 3,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 29 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,50%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,38%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 3,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,48% təşkil etmişdir.