Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

18 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 36,345,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,50%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 20 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,27%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,42% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,50%, 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.