Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

17 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  87,270,800 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,00%-5,75% təşkil edən bağlanılmış 53 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,87%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,76%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 3,43%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 3,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.