Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

14 iyul 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  51,189,900 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,00%-5,00% təşkil edən bağlanılmış  repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,91% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.