Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

13 iyul 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 25,623,300 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,80%-5,25% təşkil edən bağlanılmış 15 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,15% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,25% təşkil etmişdir.