Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

12 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 29,587,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,00%-5,25% təşkil edən bağlanılmış 11 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 3,00% təşkil etmişdir.