Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

11 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 49,944,700 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,00%-5,30% təşkil edən bağlanılmış 25 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,58%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,83% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,17%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,30% təşkil etmişdir.