Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

10 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 80,575,200 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,20%-5,30% təşkil edən bağlanılmış 46 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,88%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,91%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,10% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,08%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,30% təşkil etmişdir.